KAYDIRMAZ BANTLAR

İnsan güvenliği ve iş sağlığı açısından kullanlma zorunlu- luğu olan kaydırmaz bantları; basamak, havuz

kenarı gibi kayma tehlikesi yaşanabilecek zeminlerde kaymayı önlemek için kullanılırlar. Su, sabun ve kimyasal dayanımları vardır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilirler.